Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Yer : Balıkesir
Tip : Endüstriyel Atıksu Arıtma
Kapasite : 1600 m3/Gün

 

Ana Tesis Üniteleri :
• Giriş ve Izgara Kanalı
• Havalandırmalı Kum Tutucu Havuzu
• Dengeleme ve Terfi Havuzu
• Kimyasal Arıtma Sistemi
• Ön Çöktürme Havuzu

• Anoksik + Aerobik Havuz
• Çöktürme Havuzu ve Köpük Rögarı
• Klorlama ve Debi Ölçüm Havuzu
• Geri Devir Terfi Merkezi
• Çamur Bertaraf Sistemi
• Çamur Yoğunlaştırma Tankı
• Çamur Stabilizasyon Tankı
• Çamur Susuzlaştırıcı Belt Filtre
• Blower Binası
• Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası
• İdari ve Kontrol Binası