VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Oluşturduğumuz kurum kültürü ile birlikte kazandığımız tecrubelerimizi gelecek nesillere taşıyarak, önümüzdeki yıllar içerisinde bulunduğumuz sektörlerde ülke çapında en başarılı firmalar arasında yer almaktır.

Misyonumuz

İçinde bulunduğumuz sektörlerde müşteri memnuniyetini herşeyin üzerinde tutup sürekli mükemmeli arayarak herzaman kaliteli ve güvenilir ürünler/hizmetler sunmaktır.

Temel Değerlerimiz

Bizler; bilgili, becerikli, çalışkan, öğrenmeye ve yeniliğe açık, sürekli gelişmeye önem veren, çevreye karşı saygılı, birbirini seven, ekip ruhunu benimsemiş, dürüst, yüksek etik değerlere sahip, kurumun karar ve hedeflerini paylaşan, esnek ve yatay örgüt yapısı içinde hızlı karar verebilen, kaliteden ödün vermeyen, içinde bulunduğumuz her sektörde başarılı olacağımıza inanmış, kurumuna bağlı çalışanlarız.

Entegre Yönetim Sistemi
Politikamız

Şirketimiz, toplumsal sorumlukların bilinciyle yaşam alanları inşa ederken, çevreye duyarlı bir şirket olarak bugüne kadar edinilmiş olan şirket itibarının korunması ve yükseltilmesi için kalite anlayışından ödün vermeden;

  • Tüm faaliyet alanlarında, bilimsel verilere, teknik şartnamelere, gerekli yasal güvenlik önlemlerine ve yönetmeliklere uyarak zamanında teslimat yapmayı
  • Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini tespit ederek bunları en üst düzeyde karşılamayı
  • Kalite düzeyinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, analiz ederek kullanmayı ve bu yolla kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı
  • Alanında uzman kişilerle çalışmayı ve çevre koruma konusunda belirlenmiş standartlara uymayı
  • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı
  • Sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın bireysel yetkinliklerini arttırmayı
  • Şantiye çalışanlarımıza iş ve işçi sağlığı eğitimlerini aldırmayı ve konuyla ilgili yönetmeliklere uymayı
  • Kaliteli hizmet sunabilmek için, kaliteye önem veren tedarikçi çözüm ortakları ile çalışmayı ve kalitelerini yükselmelerini sürekli teşvik etmeyi
  • Sektöründe tercih edilen ve örnek bir firma olmayı İLKE EDİNMİŞTİR.

Müşteri odaklı çalışma anlayışının kuruluş felsefesi haline getirilerek çalışanlar tarafından eğitim faaliyetleri ile anlaşılmasını sağlar
ve ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standart gerekliliklerine uygun ürün ve hizmet sunmayı taahhüt ederiz.