Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yolları Islah Çalışmaları

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yolları Islah Çalışmaları

İşin Konusu:

• 10335 ton plent–miks temel yapılması, 3090 ton asfalt betonu binder tabakası yapılması, 2620 m prefabrik beton

bordür imali ve yerine döşenmesi, 4307 m3 kazı yapılması, 7134 ton asfalt betonu aşınma tabakası yapılması, 40405 m2 beton kaldırım yapımı